Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Kostel, v němž TGM ministrantoval 1856-1861

Kostel, v němž TGM ministrantoval 1856-1861

Pomník TGM před zámkem v Čejkovicích

Pomník TGM před zámkem v Čejkovicích

TGM hovoří se svými spolužáky v Čejkovicích

TGM hovoří se svými spolužáky v Čejkovicích

Čejkovice

Bydliště Masarykovy rodiny 1856–1862

Obec na jižní Moravě, 15 km severozápadně od Hodonína; 2445 obyvatel (2017). Počátky vsi jsou spojovány s příchodem templářů roku 1232, kteří zde vybudovali gotickou tvrz s rozsáhlými a mohutnými sklepy a únikovými chodbami a zřídili svou komendu. V roce 1309 se templářského majetku zmocnil Jindřich z Lipé. V polovině 16. století byla zdejší tvrz přestavěna na renesanční zámek. Roku 1624 získal zdejší panství jesuitský řád; po jeho zrušení (1773) se roku 1783 stalo součástí jihomoravských císařských statků. Čejkovický velkostatek byl poté připojen k hodonínskému panství a zámek sloužil jako kanceláře a byty úředníků. Po roce 1918 připadl československým státním statkům. Roku 1975 přešel zámek do majetku obce a z desolátního stavu byl postupně rekonstruován v reprezentační objekt, v němž se nachází hotel a (roku 2000 otevřená) Zámecká galerie vín z mutěnické vinařské oblasti.

V letech 1856–1862 prožil T. G. Masaryk v Čejkovicích nejdelší a nejšťastnější část svého dětství, ke které se často a rád později vracel ve svých vzpomínkách; Čejkovice považoval za svůj domov („Můj vlastní domov – to byly Čejkovice," vzpomíná v Čapkových Hovorech s TGM). Chodil zde do obecné školy, v níž později sám pracoval jako učitelský pomocník. V dětských letech také ministroval v místním kostele sv. Kunhuty. Zde se též sblížil a spřátelil s katolickým kaplanem Františkem Satorou, jenž ho vedl ke vzdělání a měl na něho velký vliv po stránce náboženské, národnostní i sociální. V lednu 1919 byl Masaryk jmenován čestným občanem Čejkovic, obec navštívil i s dcerou Alicí 19. června 1924. Domek, v němž Masarykovi v letech 1856–1858 a 1859–1861 žili a který je dnes v majetku čejkovické sokolské jednoty, prošel na jaře 1990 rekonstrukcí a slavnostně byl otevřen 12. 5. 1990; jednu jeho část v současné době tvoří stálá expozice věnovaná T. G. Masarykovi a jeho vztahu ke Slovácku vytvořená bývalým kronikářem obce Karlem Hlineckým, ve druhé části se nachází modlitebna Církve československé husitské. V roce 1928 byla před budovou bývalé školy odhalena socha, jejímž autorem byl Václav Hynek Mach. V roce 1940 byla zničena stejně jako pamětní deska umístěná na budově školy. Replika původní sochy byla v roce 1947 znovu instalována před čejkovickou tvrz, kde stála až do ledna 1981, kdy byla opět odstraněna. Uchována byla v Hodonínské galerii a znovu byla slavnostně odhalena až 7. 3. 1990 u příležitosti sto čtyřicátého výročí Masarykova narození.

 

[autor Josef Tomeš, převzato z připravované Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka, MÚA]