Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Kaštieľ v Mlyňanoch, 1935

Kaštieľ v Mlyňanoch, 1935

Arborétum Mlyňany

Návšteva T. G. Masaryka

V nitrianskom kraji, v blízkosti obcí Tesárske Mlyňany a Vieska nad Žitavou sa rozprestiera rozsiahly vždyzelený parkový objekt, ktorého základy položil koncom 19. storočia gróf Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi v spolupráci s Jozefom Mišákom, vtedajším hlavným záhradníkom arboréta, z ktorého sa po roku 1914 stal správca celého grófovho mlynianskeho majetku.

 

Práve Jozef Mišák privítal 29. septembra 1924 v mlynianských záhradách prvého československého prezidenta T. G. Masaryka v sprievode ministerského predsedu Antonína Švehlu, ktorý bol v tom čase hosťom v prezidentovom letnom sídle v neďalekých Topoľčiankach. Prezident sa so svojím sprievodom prešiel po mlynianskych záhradách a zúčastnil sa aj prehliadky novoklasicistického kaštieľa, okolo ktorého boli položené základy vždyzeleného parku.

 

Prezidentova návšteva arboréta bola zachytená aj na stránkach Slovenského denníka zo 4. októbra 1924 týmito slovami: „V pondelok, 29. septembra, navštívil s ministerským predsedom Švehlom a so svojím sprievodom zámok a krásny park v Mlyňanoch, o ktorom sme už v Slovenskom denníku písali. Keď jeden náš redaktor pred mesiacom bol na návšteve v Mlyňanoch a obzrel si tam najkrajší slovenský park, prejavil správca mlyňanského veľkostatku a spolutvorca mlyňanského parku Mišák, jeden z tých českých pracovníkov, ktorí už desaťročia konajú na Slovensku tichú, ale osožnú prácu, želanie, aby i pán prezident Masaryk sa prišiel podívať na mlyňanskú záhradu. A pán prezident skutočne prišiel. Mlyňanská vždy zelená záhrada sa jemu i ministerskému predsedovi Švehlovi veľmi páčila. Všetci účastníci prezidentovej návštevy boli prekvapení usporiadaním záhrady, v ktorej je zhromaždené veľké množstvo cudzokrajných, vždy zelených krov a stromov i rastlín, ktoré tvoria na Slovensku miniatúrnu rozpomienku na zelené pobrežie Jadranu, indické džungle, japonskú zem kvetov i ihličnatú zeleň sibírskych borovíc, smrekov i kosodreviny. Nielen záhrada zaujímala pána prezidenta a ministerského predsedu Švehlu, dlho stáli obidvaja na zámockej terase, z ktorej sa otvára krásny pohľad do širokého kraja ovenčeného zalesnenými horami ...“

 

Prezident Masaryk zostal v arboréte so svojím sprievodom až do západu slnka. Pri spiatočnej ceste do Topoľčianok sa ešte zastavil v Chyzerovciach, kde bol i so svojím sprievodom pozvaný na hodovú slávnosť.

 

[autor: Zuzana Babiaková, fotografia: Pavol Pečadný]