Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí

Blovice

Masarykovo náměstí

Blovice, obec ležící 25 km jihovýchodně od Plzně při řece Úslavě, bývalé okresní a posádkové město v okresu Plzeň-jih. Blovice sice T. G. Masaryk nikdy nenavštívil, nicméně podobně jako množství dalších měst a obcí v meziválečném Československu neslo hlavní náměstí obce jméno prvního prezidenta. Zajímavé jsou průtahy kolem přejmenování náměstí T. G. Masaryka na náměstí Klementa Gottwalda.

 

První návrh vzešel od Místního národního výboru v Blovicích na slavnostním zasedání dne 2. června 1951, kde se navrhlo „přejmenovat dosavadní Masarykovo náměstí na náměstí Klementa Gottwalda“. Tato žádost byla na místní i krajské úrovni schválena již v průběhu června 1951 a byla poslána na politické byro Ústředního výboru KSČ. Oficiální odpověď a povolení však hned nedorazila, a to ani po urgencích. K přejmenování náměstí tak nakonec došlo až v září 1956, tedy celých 5 roků po prvotním impulzu. Můžeme jenom spekulovat o tom, proč nejvyšší ústřední politický orgán tehdejší doby, kterým ÚV KSČ nepochybně byl, nebyl schopný o této žádosti rozhodnout. V Blovicích tak byla celkem paradoxní situace, co se týče názvosloví místních ulic, o čem svědčí také přiložený plánek centra obce, který se nachází v žádosti o přejmenování. Hlavní blovické náměstí, které stále neslo jméno zakladatele Československa a prvního prezidenta, T. G. Masaryka, bylo obklopeno třídou Rudé armády nebo Stalingradskou třídou, které odkazovaly na události spjaté s druhou světovou válkou. 

 

Další změna názvu se přirozeně uskutečnila po listopadových událostech roku 1989. V současnosti nese hlavní blovické náměstí opět jméno T. G. Masaryka.

 

[autor: Miroslav Lacko, fotofrafie: Archiv bezpečnostních složek, fond Sekretariát Federálního ministerstva vnitra, A 2/1, inv. j. 1032.]

 

Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí

Masarykovo náměstí