Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pamětní deska na Akademickém gymnáziu

Pamětní deska na Akademickém gymnáziu

Vídeň I - Akademické gymnázium, pamětní deska

Beethovenplatz 1, 1869–1872

Na konci roku 1869 byl Tomáš Masaryk přijat do sexty prestižního Akademického gymnázia (Akademisches Gymnasium), které od roku 1866 sídlilo na Beethovenově náměstí č. 1, v novogotické honosné budově s klenutými chodbami, mohutnými schodišti, kaplí a aulou. Masaryk se už nesnažil být mezi nejlepšími studenty jako v Brně, školní docházku nebral až tak vážně a vzdělával se sám i mimo školu. Snažil se zlepšit v cizích jazycích a seznamoval se s filozofickými a náboženskými díly nad rámec studijních osnov. V červenci 1872 složil na Akademickém gymnáziu maturitu. Zařadil se tak do dlouhé řady významných absolventů této školy, mezi něž mj. patřili spisovatelé Franz Grillparzer, Peter Altenberg, Richard Beer-Hofmann, Hugo von Hofmannsthal a Arthur Schnitzler, předlitavský ministerský předseda Max von Beck, právník Hans Kelsen nebo národohospodář a sociální filosof Ludwig von Mises.

 

Ze svých tehdejších spolužáků se přátelil především s Antonínem Kamarýtem, synem vídeňského krejčího pocházejícího z Čech bytem ve Schleifmühlgasse č. 13 ve čtvrtém okrese, a Josefem Herbertem, kterého navštěvoval v bytě jeho rodičů ve vnitřním městě v Judengasse č. 7 (nedaleko Schwedenplatzu).

 

Gymnaziální léta Tomáše Masaryka od roku 2005 připomíná pamětní deska umístěná na budově ústavu. Německý nápis uvádí životní data a rok maturity: Tomáš Garrigue Masaryk / (1850 – 1937) / Gründer der Tschechoslowakischen Republik / Philosoph / maturierte am Akademischen Gymnasium 1872. Níže jsou uvedeni iniciátoři pamětní desky: Velvyslanectví České republiky, Velvyslanectví Slovenské republiky, Spolek přátel a podporovatelů Akademického gymnázia ve Vídni I a Rakousko-česká společnost.

 

[autor: Lucie Merhautová, fotografie: ÚTGM, H. Blahová, P. Diem]

 

Akademické gymnázium

Akademické gymnázium

Akademické gymnázium

Akademické gymnázium

Protokol maturitní zkoušky, Tomáš Masaryk

Protokol maturitní zkoušky, Tomáš Masaryk

Akademické gymnázium, kde studoval T. G. Masaryk

Akademické gymnázium, kde studoval T. G. Masaryk