Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Vojtěch Šembera

Vojtěch Šembera

Vídeň IX - byt Aloise Vojtěcha Šembery

Berggasse 20

S Aloisem Vojtěchem Šemberou, profesorem českého jazyka a literatury na vídeňské univerzitě, Masaryka v lednu 1875 seznámil jeho přítel a spolužák Jakub Všetečka. Masaryk pak docházel k Šemberovým na besedy do jejich bytu ve třetím patře „zeleného domu“ v Berggasse č. 20, přičemž se přátelsky sblížil se Šemberovou dcerou Zdenkou.

 

U Šemberů se též setkal s Janem Nerudou a prostřednictvím profesora Šembery hlouběji poznával českou literaturu, především Jana Kollára, jehož tehdejší hrob na hřbitově svatého Marka v Landstrasse několikrát navštívil. Podílel se rovněž na přípravě slavnostní akademie na oslavu 100. výročí založení stolice českého jazyka a české literatury na vídeňské univerzitě a 25. výročí nastoupení profesora Šembery na tuto stolici, kterou uspořádal Akademický spolek v den Šemberových sedmdesátých narozenin 21. 3. 1877 v sálech Gartenbau-Gesellschaft na Ringstrasse. Zazněly zde mj. skladby Bedřicha Smetany a Arnošta F. Tovačovského. K této příležitosti vydal spolek almanach, do něhož Masaryk přispěl studií O pokroku, vývoji a osvětě (viz Juvenilie. Studie a stati 1876–1881).

 

[autor: Lucie Merhautová, fotografie: ÚTGM]

 

Zdenka Šemberová

Zdenka Šemberová