Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

První pamětní deska TGM

První pamětní deska TGM

Druhá pamětní deska TGM

Druhá pamětní deska TGM

Čejč

Bydliště Masarykovy rodiny 1858–1859, 1864

Obec na jižní Moravě v okrese Hodonín; 1310 obyvatel (2015). Poprvé se v pramenech uvádí k roku 1222, kdy patřila ke klášteru cisterciaček Porta Coeli u Tišnova. Za husitských válek utrpěla značné škody a od roku 1459 uváděna jako zpustlá. Obnovena byla až v roce 1769 a osídlena jednak Moravskými Slováky, jednak francouzskými kolonisty z východní Francie, z Lotrinska, Franche-Comté a Bourgogne. Za prusko-rakouské války 1866 byla v polovině července 1866 obsazena pruskou armádou, jež sem zavlekla epidemii cholery.

 

Na zdejším císařském velkostatku pracoval v letech 1858–59 a znovu v roce 1864 otec TGM Josef Masaryk a spolu s ním zde žila i jeho rodina. Mladý Tomáš se zde v letech 1864–65 učil kovářem u mistra Antonína Beneše. Od roku 1864 žila Masarykova rodina nejprve na panském dvoře v domě čp. 3, poté v panské myslivně v čp. 56, naposledy v domě čp. 27 u Fabiana Slabého. – První pamětní deska T. G. Masaryka byla odhalena 28. 10. 1920 místním Sokolem na budově čp. 93, kde zůstala doposud. Druhá pamětní desku se symbolem kovářského řemesla – podkovou, zhotovená podle návrhu inženýra Sochora z Brna Mistrovskou zámečnickou školou v Hradci Králové, byla slavnostně odhalena 7. 3. 1930 na budově kovárny ve dvoře místního velkostatku, dnes podniku Horákova farma, Čejč, s. r. o. Najdete ji na správní budově objektu.

 

[autor: Josef Tomeš, převzato z připravované Encyklopedie života a díla TGM, MÚA]