Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Sál parlamentu

Sál parlamentu

T. G. Masaryk ve vídeňském parlamentu

T. G. Masaryk ve vídeňském parlamentu

Vídeň I - Říšská rada

Dr. Karl-Renner Ring 3

Po svém odchodu v roce 1882 na českou univerzitu do Prahy se Masaryk vrátil do Vídně až v dubnu 1891 jako nově zvolený poslanec říšské rady za mladočeskou stranu, jímž zůstal do září 1893. Jeho působištěm se stala impozantní stavba nového parlamentu v helénském stylu na Ringstrasse (dnes Dr. Karl-Renner Ring 3), dokončená podle návrhu Theophila von Hansen v roce 1883. V její blízkosti Masaryk rovněž bydlel – postupně na několika adresách: v Josefstätterstrasse č. 44, v Auerspergstrasse č. 15, v Laudongasse č. 8, v Langegasse č. 58 a Langegasse č. 64. S rokem 1891 a Vídní je spojena i tragická rodinná událost, 21. září zde nečekaně před cestou do Prahy zemřel Masarykův tchán Rudolph Garrigue a byl pohřben na místním evangelickém hřbitově.

 

V roce 1907 a posléze znovu roku 1911 byl Masaryk zvolen poslancem říšské rady za Českou stranu pokrokovou (realistickou). V tomto období bydlel ve vile v Gersthofu.

Masarykovy parlamentní projevy jsou soustředěny v 21. a 29. svazku Spisů TGM, přičemž první svazek zachycuje poslanecké období let 1891-1893, druhý svazek období let 1907-1914.

 

[autor: Lucie Merhautová, fotografie: ÚTGM, P. Diem]