Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Vídeň IV - tělocvična Sokola

Resselgasse 2

T. G. Masaryk byl se Sokolem spjat více než padesát let. Podle vlastní výpovědi se o Sokolu poprvé dozvěděl z obrázku, který se mu do rukou dostal počátkem 60. let 19. století. Teprve roku 1884 však vstoupil do Sokola pražského. O šest let později přestoupil do Sokola malostranského a v období mezi lety 1891 a 1893, kdy působil jako poslanec říšské rady ve Vídni, chodil spolu s Karlem Kramářem, Josefem Kaizlem a lékařem Karlem Maydlem cvičit do tělocvičny Sokola vídeňského (zal. 1867), která byla v evangelických školách ve čtvrtém okrese v Resselgasse č. 2, nedaleko Karlova náměstí (Karlsplatz).

 

[autor: Martin Klement]