Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Vídeň I - Ronacher Theater

Seilerstätte 9, přednáška

Dne 29. 5. 1893 se T. G. Masaryk přednáškou O slovanské idei u Kollára účastnil slavnostního večera pořádaného u příležitosti stého výročí narození Jana Kollára v koncertním sále Ronacherova divadla v Seilerstätte č. 9 v prvním okrese. Přednášku poté rozpracoval a publikoval pod názvem Slovanské studie. Jana Kollára Slovanská vzájemnost v časopise Naše doba a poté v roce 1894 ve spise Česká otázka. (viz Česká otázka – Naše nynější krize – Jan Hus).

 

[autor: Lucie Merhautová]