Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Vídeň I - redakce Die Zeit

Wipplingerstrasse 38

Die Zeit byl nejprve týdeníkem (1894–1904) a posléze deníkem (1902–1917) levicově liberálního zaměření, který v říjnu 1894 založili národohospodář Isidor Singer, novinář Heinrich Kanner a kritik a spisovatel Hermann Bahr. Die Zeit otevřela Masarykovi možnost představit své názory širšímu německy mluvícímu čtenářstvu, publikoval zde více než třicet článků, počínaje studií o pokrokovém hnutí z listopadu a prosince 1894, dále mj. o německo-českém vyrovnání (1896), články věnované „české otázce“ (1895–1896) a kritice marxismu (1898–1899).

 

Die Zeit byla 1899–1900 jeho nejvýznamnější tiskovou oporou v boji proti rituální pověře v tzv. Hilsnerově aféře - celkem zde otiskl sedm článků, jako zvláštní otisk časopis vydal 11. listopadu i brožuru Die Nothwendigkeit der Revision des Polnaer Prozesses, jejíž česká verze Nutnost revidovat proces polenský byla konfiskována a byla interpelována v říšské radě (viz Spisy TGM, sv. 24). Další Masarykovy články se týkaly jazykových nařízení a jazykového zákona, českých politických stran, českého tisku, studentských nepokojů v Rusku (1901), sociální demokracie v Rakousku ad. Redakce deníku Die Zeit představovala důležité místo setkávání politiků a novinářů, z hlediska architektury a designu byla pozoruhodná jeho tisková kancelář (tzv. Depechensaal) v Kärntnerstrasse 39 v samém centru Vídně, navržená včetně zařízení architektem Otto Wagnerem.

 

[autor: Lucie Merhautová]