Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Masarykova přednáška o J. A. Komenském

Masarykova přednáška o J. A. Komenském

Vídeň III - Fuchsův hostinec

Přednáška o J. A. Komenském, Rennweg 71

7. března 1910 oslavil T. G. Masaryk šedesátku. Za jeho nepřítomnosti se 23. dubna 1910 konala oslava v Langmaierově hostinci. Oslavný ráz měla po Masarykově návratu jeho přenáška z 12. května 1910, proslovená pro spolek Komenský v sále Fuchsova hostince (Rennweg č. 71) na téma J. A. Komenský a jeho ideály výchovné. Podle Vídeňského deníku Masaryk promlouval o Komenského životě a zejména o jeho životních názorech a didaktice. Mezi četnými posluchači byl Masarykův přítel, básník J. S. Machar.

 

[autor: Lucie Merhautová, fotografie: Lucie Merhautová]