Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník T. G. Masaryka, Rakovník

Pomník T. G. Masaryka, Rakovník

Pomník T. G. Masaryka, Rakovník

Pomník T. G. Masaryka, Rakovník

Rakovník

Pomník T. G. Masaryka

V roce 1928 se v Československu masově slavilo desetileté výročí vzniku republiky. Tehdy byl ve středočeském městě Rakovník z iniciativy místní jednoty Československé obce legionářské ustaven Výbor pro zřízení pomníku presidentu T. G. Masarykovi v Rakovníku. Za autora pomníku byl vybrán profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze, sochař Josef Fojtík. Pomník měl být odhalen v roce 1930 při příležitosti Masarykových osmdesátých narozenin. Fojtíkovi se však nepodařilo dokončit sochu včas, takže 9. března 1930 byl v Čermákových sadech nedaleko kostela sv. Bartoloměje slavnostně položen pouze základní kámen k pomníku. Jako první na něj symbolicky poklepal sociálnědemokratický poslanec František Tomášek. Práce na soše se mezitím chýlila ke konci. Fojtík ale požadoval, aby konečné tvarování hlavy mohl provést podle živého modelu. Díky politickým konexím se podařilo získat prezidentův souhlas. Masaryk navštívil Fojtíkův ateliér 23. července 1930. Hotový Masarykův pomník byl slavnostně odhalen v den výročí vzniku republiky, 28. října 1930. Na jeho soklu byl k návrhu sociálnědemokratického poslance Františka Soukupa umístěn nápis: T. G. MASARYK – PRVNÍ PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ – ZAKLADATEL STÁTU – PRŮKOPNÍK NOVÉ EVROPY – BUDITEL, BOJOVNÍK, BUDOVATEL – APOŠTOL DEMOKRACIE, LIDSKOSTI A SOCIÁLNÍ SPRAVEDLNOSTI – OTEC ŽIVOUCÍCH A PŘÍKLAD BUDOUCÍM.   

 

Za německé okupace se Masarykův pomník stal terčem útoků členů českého fašistického hnutí Vlajka. Dne 25. června 1940 byl odstraněn. Část bronzové sochy byla později věnována na protektorátní sbírku kovů. Po skončení války byla socha již jen torzem – chyběly jí nohy. Fojtík pomník zrenovoval. Díky dalšímu žulovému kvádru v podstavci se dílo zvýšilo o 60 cm oproti původnímu stavu. K znovuodhalení Masarykova pomníku došlo při oslavách prvního výročí osvobození od německé nadvlády, dne 9. května 1945. Pět let po uchopení moci komunisty byl pomník podruhé odstraněn. Dne 30. dubna 1953 monument strhli a odvezli vojáci rakovnického útvaru. Masarykova socha byla poté nenávratně zničena.

 

Po listopadu 1989 se rychle ujala myšlenka na navrácení Masarykova pomníku do Rakovníku. Dne 3. srpna 1990 zahájil činnost Výbor pro obnovu pomníku TGM. Protože se nedochoval sádrový odlitek Fojtíkovy sochy, byl akademický sochař Miroslav Pangrác pověřen vytvořit sochu novou. Ztvárnil ji odlišně než Fojtík. Zatímco Fojtík vypodobnil Masaryka jako hrdého a bojovného muže, v Pangrácově intepretaci je Masaryk pokorný a zamyšlený. Byl osazen na podstavec z roku 1946. Nový Masarykův památník byl instalován na tradiční místo v Čermákových sadech, které bylo obohaceno o vodní plochu obdélníkového tvaru. Třetí odhalení pomníku se uskutečnilo 7. září 1997.

 

[autor: Svatopluk Herc na základě studie: Luboš Smitka, Rakovnické pomníky v lesku a bídě, Rakovník 2008, s. 31–54, fotografie: Svatopluk Herc]