Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Lipsko, Augustusplatz. Rytina s vysvětlivkami T. G. Masaryka

Lipsko, Augustusplatz. Rytina s vysvětlivkami T. G. Masaryka

Lipsko – Dům Augusty Göringové

Keilstrasse 11, Masarykovo bydliště 1876–1877

Významné saské město navštívil Masaryk ve snaze pokračovat ve svých studiích po obhajobě doktorské disertace ve Vídni. O stipendium na pobyt požádal rakouské ministerstvo kultu a vyučování, nicméně ani s doporučením od Franze Brentana neuspěl. Do Lipska nakonec vycestoval na náklady vídeňského bankéře a svého  mecenáše Rudolfa Schlesingera, v jehož rodině byl vychovatelem synů Maxe a Alfreda. Do Lipska odjel i se svým chovancem Alfredem Schlesingerem 14. října 1876. Ubytoval se v ulici Keilstrasse 11 (na rohu ulice Löhrstrasse) v zánovním a moderním domě vdovy Augusty Göringové. Dům dnes už neexistuje, byl zničen za druhé světové války.

 

[autor: Milan Hanyš, fotografie: ÚTGM]