Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Lipsko

Setkání se Charlottou Garrigue, červen 1877

Akademický rok 1876/1877 Masaryk strávil v Lipsku, podzimní semestr proběhl v běžném studijním rytmu, avšak na jaře 1877 trápily Masaryka poměrně vážné zdravotní problémy. Onemocnění jater mu v podstatě znemožnilo jakoukoli práci. Od dubna až do června byl nucen věnovat většinu času doporučeným procházkám, četl převážně beletrii.  

Zdravotní obtíže provázela nejistota o dalším profesním směřování. Masarykův dlouhodobě neutěšený stav se změnil, až když poznal Charlottu Garrigue, rodinnou přítelkyni Goeringů, u kterých bydlel. Mladá Američanka Charlotte Garrigue přicestovala do Lipska 13. června 1877 na dvouměsíční návštěvu. Město už dobře znala, protože zde v letech 1869 až 1871 studovala hudbu na lipské konzervatoři.

 

K jejich sblížení přispěla i událost z jednoho výletu, kde se Masaryk zachoval velice duchaplně a obětavě:Jednou jsme všichni byli na výletě, víte, tam kde jsou ty bývalé slovanské vesnice u Lipska, které působily i na Kollára; tam jsme se převáželi po lodičce přes řeku, člun zarazil na břeh a paní Goeringová spadla do vody. Byla chudák hrozně tělnatá a byla by se utopila; tož jsem skočil za ní a vytáhl jsem ji. Nějak jsem se při tom zachladil nebo co, zkrátka, doktor mně nařídil zůstat pár dní doma. Nemohl jsem navštěvovat přednášky, a proto jsem Miss Garrigue a slečně Goeringové navrhl nějaké společné čtení. Četli jsme anglické knihy, nějaké básně, hlavně Bucklovy Dějiny civilizace. Tehdy jsme se sblížili.“ (K. Čapek, Hovory s T. G. Masarykem, Praha 2013, s. 54.)

 

Dne 27. července 1877 se s Masarykem slečna Garrigue rozloučila a odjela za přítelkyní do Durynska. V odloučení od ní se Masaryk utvrdil ve svém poměru k ní a napsal jí dopis, v němž jí vyjevil své city a úmysly, a vydal se vlakem za ní. Po delším přesvědčování Charlotte souhlasila se zásnubami, k nimž došlo 10. srpna 1877 v durynském Elgersburgu.

 

[autor: Milan Hanyš]