Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

T. G. Masaryk v Lipsku, 1876

T. G. Masaryk v Lipsku, 1876

F. Nietzsche v Lipsku, 1866

F. Nietzsche v Lipsku, 1866

Lipsko

Akademický filozofický spolek / Der Akademisch-Philosophische Verein

Kromě studia se Masaryk v Lipsku účastnil i bohatého kulturního a vědeckého života. Navštěvoval divadla a operu, kde ho uchvátila romantická hudba Richarda Wagnera. Často zavítal na večerní přednášky a diskuse pořádané Akademickým filozofickým spolkem (Der Akademisch-Philosophische Verein zu Leipzig).

 

Ze setkání tohoto spolku pochází i snímek Masaryka s lipskými přáteli z roku 1876, který se zajímavě podobá na o deset let starší snímek, na kterém je v podobné konstelaci jako Masaryk zachycen v Lipsku Friedrich Nietzsche ve Filologickém spolku (Philologischer Verein). 

 

V Akademickém filozofickém spolku Masaryk osobně poznal jeho zakladatele, tehdy ještě málo známého mladého filozofa Richarda Avenaria, a také svého moravského krajana Edmunda Husserla, jenž v Lipsku studoval matematiku a na Masarykovu radu se vydal studovat filozofii do Vídně k Franzi Brentanovi.  Ve spolku pronesl Masaryk v prosinci 1876 přednášku o sebevraždě, tomuto tématu se následně věnoval ve své habilitační práci, již obhájil ve Vídni v březnu 1879.

 

[autor: Milan Hanyš, fotografie převzaty z publikace: Čtění o TGM. Literatura - člověk - svět (1910-1939), Lucie Merhautová - Luboš Merhaut (eds.), Praha 2017, s. 118-119.]