Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pamätná tabuľa T. G. Masaryka a M. R. Štefánika

Pamätná tabuľa T. G. Masaryka a M. R. Štefánika

Bratislava

Pamätná tabuľa T. G. Masaryka a M. R. Štefánika

Pamätná tabuľa odhalená pri príležitosti stého výročia vzniku Československa 28. 10. 2018 odkazuje na dve zakladateľské osobnosti štátu T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. Je umiestnená na stene Primaciálneho paláca v Bratislave.

 

Tabuľu vytvoril akademický sochár Vlado Višváder z bieleho mramoru s bronzovými reliéfmi podobizní M. R. Štefánika a T. G. Masaryka, ktoré dopĺňa text: „Venované pamiatke zakladateľov 1. spoločného štátu Čechov a Slovákov“ a bronzová podoba lipovej ratolesti ako symbolu slovanstva. Svojím umiestnením nadväzuje na pamätnú tabuľu T. G. Masaryka osadenou na fasáde Starej radnice v dobe prvej republiky.

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografia: Jakub Štofaník]