Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pamětní deska, Jaroměř

Pamětní deska, Jaroměř

Pomník T. G. Masaryka, Jaroměř

Pomník T. G. Masaryka, Jaroměř

Jaroměř

Návštěva města a pomník T. G. Masaryka

Město navštívil prezident Masaryk v rámci své cesty po severovýchodních Čechách 11. července 1926. Ráno v 9 hodin odjel prezidentův průvod z lázní Velichovky a po zastávce v Josefově dojel do Jaroměře. Příjezd do města byl lemován špalírem hasičstva, sokolů a žactva. T. G. Masaryk navštívil hospodářsko-průmyslovou výstavu, během níž darem dostal sochu od Josefa Wagnera. Po obědě a odpočinku se prezident s doprovodem odebral do České Skalice.

 

Pomník T. G. Masaryka byl plánován v Jaroměři od počátku dvacátých let. V roce 1923 byl položen jeho základní kámen a v roce 1928 vztyčen i samotný pomník. Slavnostní odhalení proběhlo v rámci oslav desátého výročí vzniku Československa 28. října 1928. Autorem sochy T. G. Masaryka byl Otakar Španiel. Pomník byl odstraněn v roce 1940 a na původní místo navrácen až v roce 1947. Nesetrval tam však dlouho, v roce 1953 byl svržen a zničen.

 

Na původním místě pomníku je dnes pamětní deska upozorňující na jeho osudy. O několik metrů dál stojí nový pomník T. G. Masaryka, který je dílem sochaře Petra Nováka. Celkové ztvárnění je trochu netradiční – Masaryk je v domácím oděvu a prostovlasý. Masarykova socha odhalená 28. října 2003 vznikla díky iniciativě bývalého politického vězně Jana Šrámka (1922–2008). Toho silně zasáhlo její odstranění v roce 1953 a stavbu nového pomníku financoval z odškodnění za desetiletý pobyt v komunistickém vězení.

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografie: převzaté z webu ÚSD AV ČR Pamětní místa na komunistický režim]