Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník obětem válek a komunismu

Pomník obětem válek a komunismu

Pomník T. G. Masaryka, Sušice

Pomník T. G. Masaryka, Sušice

Sušice

Pomník legionářům se sochou T. G. Masaryka

Myšlenka vybudovat pomník padlým legionářům a vojínům první světové války se v Sušici objevila krátce po vzniku samostatného Československa, avšak k realizaci došlo až počátkem třicátých let. Základní kámen byl položen 28. října 1932, a to pod záštitou ministra zahraničí Edvarda Beneše. Na projektu pracoval František Holeček ve spolupráci s kamenosochařem Vojtěchem Pokorným. V roce 1933 byla do pomníku uložena půda z bojišť (Zborov, Verdun, Terron, Doss Alto, Sibiř) a vepsána jména legionářů a padlých vojínů z okresu.

 

K odhalení sochy T. G. Masaryka došlo 28. září 1933, jejím autorem byl Otakar Švec. Kompletně dokončený památník byl veřejnosti odevzdán 15. září 1935. V roce 1940 byla nejprve odstraněna jména legionářů a pak i socha T. G. Masaryka. Po roce 1945 byl pomník rozšířen o reliéf příslušníků druhého zahraničního odboje a osvobozeného politického vězně a obnoven původní reliéf legionářů.  Sochu T. G. Masaryka se po válce nepodařilo najít, a tak byl znovu osloven Otakar Švec. V dubnu 1949 byla objednána za cenu 250 000 Kčs. V říjnu byla dokončena, ale 20. října 1949 rozhodl Místní národní výbor Sušice, že socha T. G. Masaryka nebude instalována a na její místo bude umístněna socha vojáka od Dukly.

 

Během oslav 50. výročí vzniku Československa v roce 1968 byl iniciován návrat sochy prezidenta Masaryka na náměstí. Socha byla osazena samostatně na prostranství za pomníkem 9. května 1969. V době normalizace byla Masarykova socha bez popisku a někdy byla dokonce vydávána za podobu Karla Klostermanna nebo Aloise Jiráska.

 

[Převzaté z webu ÚSD AV ČR Pamětní místa na komunistický režim]