Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita

Brno - Univerzita

Masarykova univerzita

O založení druhé české univerzity usiloval T. G. Masaryk od konce 19. století. Vycházel z předpokladu, že jediná česká univerzita nestačí a že česká věda potřebuje k rozvoji přirozenou konkurenci. Brno, jako zemské hlavní město, bylo ideální lokalitou pro její založení. Této představě však nebyli vůbec nakloněni brněnští Němci.

 

Teprve s koncem první světové války a rozpadem Rakouska-Uherska se stal tento plán uskutečnitelným. Druhá česká univerzita vznikla zákonem č. 50/1919 Sb. z. a n. ze dne 28. ledna 1919. První paragraf tohoto zákona se odkazoval přímo k osobě nového prezidenta: „V Brně zřizuje se československá státní ‚Masarykova universita‛ o čtyřech fakultách: právnické, lékařské, přírodovědecké a filosofické.

 

V letech 1960–1990 nesla univerzita z politických důvodů jméno Universita Jana Evangelisty Purkyně a ke svému původnímu názvu se vrátila až po listopadu 1989.  

 

[autor: Jakub Štofaník, fotografie: B. Veselá]