Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

T. G. Masaryk v Brně, 1921

T. G. Masaryk v Brně, 1921

T. G. Masaryk v Brně, 1921

T. G. Masaryk v Brně, 1921

T. G. Masaryk v Brně, 1921

T. G. Masaryk v Brně, 1921

Brno

Návštěvy prezidenta T. G. Masaryka

Ve funkci prezidenta republiky navštívil T. G. Masaryk Brno oficiálně pětkrát. První návštěva ve dnech 16. až 18. září 1921 byla součástí velké prezidentské cesty po Moravě, Slovensku a Podkarpatské Rusi. T. G. Masaryk přijel do Brna vlakem. Na nádraží ho uvítal předseda zemského výboru Ladislav Pluhař a starosta Brna Bedřich Macků. Následoval průjezd autem po městě plném lidí až k budově Zemské správy politické. Večerní program tvořilo operní představení Prodané nevěsty v městském divadle. Druhý den Masaryk uděloval audience a před polednem navštívil českou techniku, kde se pozdravil s představiteli všech brněnských vysokých škol. Během dne mimo jiné přijal i svého gymnazijního spolužáka, katolického preláta dr. Jakuba Hodra. Večer následovala slavnostní recepce. Dne 18. září v 8.30 hodin prezident s doprovodem odjel autem do Olomouce, odkud posléze pokračoval ve své cestě.  

 

Druhou oficiální návštěvu Brna (21.–22. 6. 1924), věnovanou především novým českým vysokým školám, vykonal prezident Masaryk autem ze svého letního sídla zámku v Židlochovicích. Doprovázeli jej syn Jan, dcera Alice a ministerský předseda Jan Malypetr. Návštěva rektorátu Masarykovy univerzity se stala námětem pro obraz – skupinový portrét malíře Františka Hlavici, který je dnes uložen v univerzitním archivu.

 

Třetí oficiální návštěva prezidenta Masaryka dne 9. června 1922 v Brně byla věnována Výstavě soudobé kultury a položení základního kamene budovy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Za účelem návštěvy Moravského zemského muzea zavítal T. G. Masaryk ze Židlochovic do Brna i počtvrté, a to dne 20. června 1929. Prezident si prohlédl muzejní obrazárnu a národopisnou expozici.

 

Poslední pátá oficiální návštěva T. G. Masaryka v Brně se uskutečnila dne 26. června 1930. Těsně po šestnácté hodině přijel prezident Masaryk ze Židlochovic na brněnské výstaviště, aby si prohlédl výstavu Anthropos, která byla vybudována v pavilonu Morava. Výstavou prezidenta provázel její autor, profesor archeologie dr. Karel Absolon. Po přehlídce se na Masarykovou počest konala ještě recepce v centru města. Kolem devatenácté hodiny Masaryk s doprovodem odjel z Brna do Židlochovic.

 

[text na základě hesel publikovaných v Internetové encyklopedii dějin Brna, fotografie: ÚTGM]