Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník T. G. Masaryka, Brno

Pomník T. G. Masaryka, Brno

Brno

Pomníky T. G. Masaryka

V meziválečném období bylo Masarykovo jméno bohatě zastoupeno v brněnském místním názvosloví. Již koncem roku 1918 dostala nejživější brněnská uliční tepna název Masarykova třída a Masarykovy ulice se postupně objevily ve většině městských částí, takže koncem 30. let existovalo na území Velkého Brna osm Masarykových ulic a jedno Masarykovo náměstí.

 

Kromě toho byla dosavadní Úřednická čtvrť přejmenována na Masarykovu čtvrť, nový závodní silniční okruh dostal název Masarykův okruh, jméno prvního prezidenta neslo pět zdejších škol v čele s Masarykovou univerzitou i Masarykův sociální ústav města Brna.

 

Masarykovu osobnost připomínalo také několik portrétních bust v různých částech města, v proměnách režimů postupně odstraňovaných a znovu instalovaných. Jedinou Masarykovou sochou v životní velikosti byla v Brně nadlouho socha V. H. Macha, vytvořená pro Občanskou záložnu v Králově Poli a odhalená v roce 1937. Socha byla na počátku německé okupace odstraněna a 6. 3. 1990 znovu instalována ve foyer České spořitelny v Králově Poli. V březnu 2000 k ní přibyl Masarykův pomník od Vincence Makovského (replika sochy z Bystřice nad Pernštejnem), umístěný na Komenského náměstí před budovou Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Bronzová socha v nadživotní velikosti stojí na žulovém leštěném podstavci. Původní základní kámen k pomníku byl položen už za první republiky. K jeho odstranění došlo za okupace. Nový základní kámen byl slavnostně uložen 27. 10. 1946 v parku na dnešním Moravském náměstí. Po roce 1948 byl však rovněž zničen. V roce 1968 se na kratší dobu podařilo umístit Masarykovu portrétní bustu vedle Domu umění na Malinovského náměstí, ale i ta byla už na začátku roku 1970 odstraněna.

 

[autor: Josef Tomeš, fotografie: B. Veselá]