Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Památník T. G. Masaryka, Vlčkov

Památník T. G. Masaryka, Vlčkov

Památník T. G. Masaryka, Vlčkov

Památník T. G. Masaryka, Vlčkov

Vlčkov

Památník T. G. Masaryka

Přibližně stovka obyvatel žije v malé obci Vlčkov, ležící 4,5 kilometru severovýchodně od Litomyšle (okres Svitavy). Do povědomí veřejnosti se obec zapsala především obnovenou tradicí rituálního otvírání a čištění studánek a pramenů, které po celém světě proslavil poličský rodák Bohuslav Martinů, autor kantáty Otvírání studánek (1955). Uprostřed malé návsi, kterou protéká Vlčkovský potok, stojí v sousedství jednoho z vlčkovských pramenů (Pod kaplí) a pod návrším s kostelíkem Panny Marie Pomocnice křesťanů památník T. G. Masaryka. Odhalen byl naproti statku čp. 6 v neděli 6. srpna 1922, a to nákladem Národní jednoty severočeské, která pomník s podstavcem a Masarykovou bustou zadala sochaři Ladislavu Šalounovi (1870–1946), autorovi Husova pomníku na Staroměstském náměstí v Praze a Masarykovy sochy v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V patě pomníku byl osazen nápis: „Spasí nás mravnost a vzdělanost“. Osobní odvaze místních obyvatel a poloze obce stranou významných komunikací vděčí pomník za skutečnost, že přečkal nepovšimnut establishmentem poúnorová a normalizační léta až do současnosti.

 

S Masarykovým jménem jsou v obci spjaty i novodobé slavnosti Putování za tradicemi první republiky, které od roku 2009 zvou do obce vždy v den vyhlášení samostatného československého státu 28. 10. příznivce jednostopých a dvoustopých vozidel starších roku 1938. Jejich slavností jízda míří z Litomyšle přes Vlkov, Němčice, Člupek a Pudilku právě do Vlčkova, kde si příznivci prvorepublikových motorových vozidel při pietním aktu a za zpěvu Masarykovy oblíbené písně Ach, synku, synku připomínají prezidentovo jméno a étos první republiky.

 

[autor: Martin Jemelka, fotografie: Martin Jemelka]