Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Busta T. G. Masaryka, Praha-Kunratice

Busta T. G. Masaryka, Praha-Kunratice

Náměstí Prezidenta Masaryka, Praha-Kunratice

Náměstí Prezidenta Masaryka, Praha-Kunratice

Praha-Kunratice

Busta T. G. Masaryka

V centru městské čtvrti Praha-Kunratice se nachází náměstí Prezidenta Masaryka, které tvoří několik domů, kruhový objezd a travnatý plácek s pamětní bronzovou bustou T. G. Masaryka umístěnou na vysokém žulovém podstavci s lakonickým nápisem T. G. M. na černé desce. Busta v tehdy ještě samostatné obci (k Praze byly Kunratice přičleněny v roce 1968) stála v letech 1937 až 1945 a v roce 1990 zde byla obnovena. Autorem busty je akademický sochař Vincenc Makovský, který ve 30. letech 20. století ve svém realistickém tvůrčím období zhotovil i další pomníky prvního československého prezidenta, mimo jiné bustu v arkádovém dvoře Vídeňské univerzity a sochu, jejíž replika dnes stojí před budovou Masarykovy univerzity na Komenského náměstí v Brně.

 

V Praze-Kunraticích se v posledních letech u příležitosti výročí narození T. G. Masaryka každoročně začátkem března koná vzpomínková akce – nesoutěžní Kunratický běh T. G. M. Trasa měří 5,5 km, začíná u stanice metra Roztyly, vede esovitě přes Krčský (Kunratický) les a končí na náměstí Prezidenta Masaryka. Trasu lze absolvovat celou, kdekoli se připojit po cestě, nebo přijít rovnou do cíle, kde si všichni přítomní společně zazpívají českou hymnu. Vlastenecký ráz akce posiluje doporučení organizátorů zvolit oblečení v národních barvách.

 

[autorka: Jitka Jindřišková, fotografie: Jitka Jindřišková, Wikipedia Commons]