Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Most T. G. Masaryka, Beroun

Most T. G. Masaryka, Beroun

Beroun

Most T. G. Masaryka

U příležitosti 100. výročí od vzniku Československé republiky v roce 2018 byl berounský silniční most přes Berounku, kudy vede ulice Politických vězňů, pojmenován po T. G. Masarykovi. Tento betonový most byl postaven v roce 1882 v místě, kde písemné záznamy první lávku zmiňují už v polovině 14. století. Dnešní podoba pochází z rekonstrukce provedené v letech 1949–1953. Někteří členové zastupitelstva přitom navrhovali jiný název – most Republiky, někteří chtěli ponechat dosavadní název odkazující k závěru druhé světové války – most Osvobození. Mezi argumenty zaznělo, že mostů nesoucích jméno T. G. Masaryka je v Česku už mnoho. O pojmenování po T. G. Masarykovi ale už dříve usiloval Český svaz bojovníků za svobodu a ve prospěch prvního čs. prezidenta hovořil také fakt, že v Berouně jeho jméno nenese žádná ulice ani veřejné prostranství. Nakonec byl návrh letopisecké komise zastupitelstvem města úspěšně odhlasován. Ve směru do centra byl most osazen dvěma deskami: horní uvádí jméno mostu a dolní připomíná výročí, k němuž se pojmenování váže.

 

V souvislosti s výročím byl v berounském parku Přátelství poblíž městských hradeb také vysazen strom republiky, a to tradiční lípa srdčitá. Další připomínku osobnosti T. G. Masaryka představuje jeden z místních domovů seniorů, ležící v ulici Pod Studánkou. Provoz zahájil v říjnu 2011 a coby své hlavní motto na webových stránkách uvádí Masarykův výrok: „Lidskost není v tom, že horujeme o celém lidstvu, nýbrž v tom, že jednáme lidsky.“

 

[autorka: Jitka Jindřišková, fotografie: Jitka Jindřišková]

 

Domov seniorů TGM, Beroun

Domov seniorů TGM, Beroun

Strom republiky, Beroun

Strom republiky, Beroun