Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Klobouky, větrníky

Klobouky, větrníky

Obydlí rodičů TGM, kde Tomáš býval o prázdninách

Obydlí rodičů TGM, kde Tomáš býval o prázdninách

Klobouky

Bydliště rodičů TGM, po r. 1870

Město na jižní Moravě v okrese Břeclav, 29 km jihovýchodně od Brna; 2463 obyvatel (2017). Od pradávna osídlené místo v malebném údolí. První zmínka o vsi je z roku 1207. Od středověku panství v majetku zábrdovického premonstrátského kláštera, který zde v 18. století vybudoval zámek, sloužící jako letní rezidence opatů. V roce 1784 je získal náboženský fond a 1789 bylo pronajato dvornímu radovi Dornfeldovi. Roku 1820 prodáno rytířům Augustinovi a Ignáci z Neuvallu, kteří dali zámecké interiéry upravit v klasicistním stylu. V roce 1881 koupil velkostatek se zámkem Josef Duffek z Ostrovačic, poslední majitelkou byla jeho neteř baronka Marie Mittisová, jež velkostatek roku 1932 prodala československému státu. Záhy po vydání tolerančního patentu roku 1781 se v Kloboukách ustavila reformovaná evangelická náboženská obec, roku 1786 si zřídila modlitebnu, faru a školu, a v letech 1882–83 si vybudovala svůj kostel.

V roce 1870 přišli na kloboucké panství pracovat Masarykovi rodiče; jejich syn Tomáš je zde jako student navštěvoval a Klobouky si oblíbil. Při těchto návštěvách bydlel na zámku; opakovaně zde také strávil prázdniny se svou mladou manželkou Charlottou. I po odchodu rodičů z Klobouk se sem ještě několikrát vrátil. Spřátelil se se zdejším evangelickým farářem, pozdějším superintendentem reformované evangelické církve na Moravě, Ferdinandem Císařem, s nímž trávil hodně času v debatách o náboženství v době, kdy se rozhodoval o konverzi k evangelické církvi. V letech 1878–1882 se opakovaně účastnil bohoslužeb ve zdejším evangelickém sboru.
Jako prezident republiky oficiálně navštívil Klobouky 18. 6. 1924. K 10. výročí vyhlášení samostatné ČSR byla na fasádě zámku umístěna pamětní deska s textem: „V tomto domě žil jako student a univerzitní docent do roku 1880 T. G. Masaryk, tvůrce a první president Československé republiky.“ V době normalizace, roku 1983, však byla deska z fasády zámku odstraněna a je dosud uložena v depozitáři klobouckého muzea. V 90. letech 20. století byla na fasádu zámku osazena nová pamětní deska, s téměř původním textem.

 

[autor: Josef Tomeš, převzato z připravované Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka, MÚA]