Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník T. G. Masaryka, Zubří

Pomník T. G. Masaryka, Zubří

Pomník T. G. Masaryka, Zubří

Pomník T. G. Masaryka, Zubří

Zubří

Pomník T. G. Masaryka

Osoba prvního československého prezidenta byla symbolicky přítomna i ve veřejném prostoru malé valašské obce. Dne 28. 10. 1930 MUDr. Antonín Fabián, zdejší rodák a primář ostravské nemocnice, slavnostně předal bustu T. G. Masaryka pod „Lípou svobody“, vysazenou před fojtstvím (obecní úřad), občanům Zubří do vlastnictví.

 

V roce 1940 nařízením německých úřadů měly být všechny symboly - busta T. G. Masaryka, pamětní deska legií a nápis „Jubilejní škola T. G. Masaryka“ z tehdy nové školy - zničeny. Vedení obce všechny symboly šetrně odstranilo, tajně je ukrylo do hospodářských objektů obce, písemně však příslušnému Oberlandrátu splnění příkazu potvrdilo. Po atentátu na Heydricha v roce 1942 a po vyhlášení stanného práva však byla busta T. G. M. z obavy před prozrazením zničena.

 

V roce 1945 byly všechny symboly - busta T. G. Masaryka, pamětní deska legionářů i nápis na škole - obnoveny. Vydržely do roku 1959. Koncem srpna 1959 byl odstraněn nápis ze školy, jednotlivá písmena však byla uschována na půdě školy. Dne 16. 9. 1959 vznesla plenární schůze KSČ místní továrny Gumáren požadavek pracujících k odstranění pomníku T. G. Masaryka z obce. První jednání rady MNV nebylo 12. května 1960 v této věci jednotné, ale už 24. května 1960 se rada jednoznačně usnesla odstranit v obci nevhodné památníky: pomník obětem I. světové války a pomník T. G. Masaryka. O tři dny později s tímto počinem souhlasilo také plénum MNV, až na dva hlasy. Dne 7. 12. 1960 v noci byl pomník demontován zaměstnanci Gumáren, odvezen a zabetonován do základů nově budovaného objektu válcoven Gumáren Zubří. V roce 1968 obnovilo MNV nápis „Jubilejní škola T. G. Masaryka“, ale 16. 3. 1971 ve čtyři hodiny ráno byla písmena ze školy (údajně hasiči z okresního města) odstraněna a zničena. Nápis na škole byl obnoven až v r. 1990. V tomto roce byl také obnoven pomník T. G. M. a také pamětní deska legionářů.

 

[autor: Richard Sobotka, fotografie: Richard Sobotka]