Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Dobruška, návštěva T. G. Masaryka, 1926

Dobruška, návštěva T. G. Masaryka, 1926

Dobruška, návštěva T. G. Masaryka, 1926

Dobruška, návštěva T. G. Masaryka, 1926

Dobruška, návštěva T. G. Masaryka, 1926

Dobruška, návštěva T. G. Masaryka, 1926

Dobruška, návštěva T. G. Masaryka, 1926

Dobruška, návštěva T. G. Masaryka, 1926

Dobruška, návštěva T. G. Masaryka, 1926

Dobruška, návštěva T. G. Masaryka, 1926

Dobruška

Návštěvy T. G. Masaryka

Kontakty a vztah T. G. Masaryka  k regionu východních Čech sahají už do doby osmdesátých let 19. století. Po přestěhování z Vídně do Prahy v roce 1882 se Masaryk seznámil s Janem Laichterem, rodákem z Dobrušky, který pracoval v Ottově nakladatelství. Oba pánové si velmi důvěřovali a vzájemně se podporovali. Jan Laichter později založil vlastní nakladatelství, a stal se vydavatelem české revue Naše doba. Masaryk byl po léta jejím hlavním redaktorem a úkolem revue bylo informovat o otázkách kulturních, vědeckých i politických a rozšiřovat Masarykovy realistické názory u široké veřejnosti i ve vědecké obci. Spolupráce mezi Laichterem a Masarykem přesahovala hranice pracovního vztahu, a časem se z nich stali přátelé.

 

Jan Laichter o svém rodném městě často mluvil, jezdíval tam „jakmile se pod Orlickými horami zahrady trochu zazelenaly“. Masaryk se v Dobrušce nejprve zastavil roku 1903 u Laichterů na návštěvu při svém pobytu u Náchoda, kde přednášel v rámci univerzitních extenzí, a velmi se mu zde líbilo. O rok později se již ubytoval přímo v Dobrušce na náměstí, (které po něm v letech 1930–1941 a 1945–1955 bylo pojmenováno) a strávil tři týdny v hotelu Rýdl /čp. 17/ na letním bytě. Kromě přednášek v Náchodě se Masaryk věnoval i procházkám v přírodě a návštěvám kulturních památek. Masarykův pobyt v roce 1904 připomíná pamětní deska ve foyer domu, kde nyní sídlí restaurace U F. L. Věka.    

   

T. G. Masaryk navštívil Dobrušku i ve funkci prezidenta v rámci své cesty po severovýchodních Čechách. Ve dnech 10. až 13. července 1926 se prezident s doprovodem zastavil na 23. zastávkách. V poslední den došlo i na návštěvu Dobrušky. Po krátkých zastávkách v Krčíně, Bohuslavicích a Opočně přijel do města slavnostně vyzdobenou Opočenskou ulicí, kterou lemovali dobrušští Sokolové, při vjezdu na náměstí pak uniformovaní dobrovolní hasiči. Na náměstí jej čekaly krojované děti a svátečně oblečení měšťané. Pan prezident měl na sobě světlý oblek, zazněla hymna, u radnice si vyslechl projev tehdejšího starosty Dobrušky pana Josefa Vaňka a obdržel květiny od místních školaček. Po představení členů zastupitelstva se podepsal do pamětních knih a pokračoval do Solnice a Rychnova nad Kněžnou. Ze zastávky v Dobrušce je dochovaný i krátký film, který natočil filmový štáb doprovázející prezidenta na celé třídenní cestě.  

 

Těsně před odjezdem z náměstí v Dobrušce se k T. G. Masarykovi prodral přes ochranu Josef E. Winter. Náchodské noviny Lidové proudy tuto situaci popsaly takto: „prorazil kordon Orlů…a zadržel pana presidenta…předloživ mu k podpisu nějakou knížku“. Jednalo se o román Žena a domov od Orisona Sweett Mardena, jediné autorizované vydání, které vyšlo o rok dříve v nakladatelství Josefa Vilímka v Praze. Pan Winter měl knihu připravenou pro svou nevěstu jako dárek, zanedlouho se měl ženit. Prezident Masaryk si jej „ostře změřil od paty k hlavě“, chvilku zaváhal, pak se chopil tužky a opravdu vepsal do knihy datum a podpis. Knihu s vlepeným výstřižkem z novin a osobním popisem události věnovala dobrušskému muzeu dcera Josefa Wintera, paní Marie Veselá z Chlumce nad Cidlinou.

 

[autor: Pavla Skalická, fotografie: Kulturní zařízení města Dobrušky – vlastivědné muzeum]

 

Kniha Žena a domov podepsána T. G. Masarykem

Kniha Žena a domov podepsána T. G. Masarykem

T. G. Masaryk a Josef E. Winter

T. G. Masaryk a Josef E. Winter