Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Oznámení o Masarykově přednášce ve Vídeňském deníku (25. 3. 1909)

Oznámení o Masarykově přednášce ve Vídeňském deníku (25. 3. 1909)

Vídeň IX - Hotel Zur Franz Joseph-Bahn

Přednáška o politické situaci, Althanplatz 3

T. G. Masaryk pronesl 25. března 1909 v 10 hodin dopoledne v sále tehdejšího hotelu U dráhy Františka Josefa (Zur Franz Joseph-Bahn) v IX. vídeňském okrese přednášku o tehdejší politické situaci. Podle deníku Čas  se zabýval "posledními událostmi na říšské radě, postupem českých stran a také politikou zahraniční, hlavně poměry v Srbsku" (Čas, 25. 3. 1909, s. 5). Změna zahraniční politiky (vztah Německa k Rusku) podle Masaryka vyžaduje, aby Češi konečně uzavřeli "čestný smír s Němci" v rámci Rakouska. Vyslovil se rověž pro koalici agrárníků, mladočeské strany a vlastní pokrokové strany na říšské radě. "Vývody prof. Masaryka byly přijaty s naprostým souhlasem."

 

[autor: Lucie Merhautová]