Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Památný strom, tzv. Masarykova babyka

Památný strom, tzv. Masarykova babyka

Masarykova vyhlídka, výhled

Masarykova vyhlídka, výhled

Masarykův most, Zbečno

Masarykův most, Zbečno

Zbečno

Masarykův most

Obec Zbečno leží na levém břehu řeky Berounky, zhruba 15 km jihovýchodně od Rakovníka a 14 km severozápadně od Berouna. Jednou z dominant obce je Masarykův most, postavený v letech 1924–1925, který je využíván jak silniční dopravou, tak pěšími. Jedná se o důležitou dopravní spojnici pro obyvatele Zbečna a okolních obcí. Spojuje Zbečno s pravým břehem Berounky, kde se nachází nádraží.

 

Do stavby mostu spojení mezi oběma břehy zajišťoval přívoz, který však nemohl plout při velké vodě či za odchodu ledu. Obec usilovala o zřízení mostu již od roku 1909. První světová válka přerušila jakékoliv přípravy. Po jejím skončení byla myšlenka na zbudování mostu oživena. Zasazoval se o to především předseda okresní správní komise na Křivoklátě Rudolf Mareš. Mareš navrhl, aby plánovaný most byl pojmenován po tehdejším prezidentu republiky T. G. Masarykovi. Kancelář prezidenta republiky to přípisem ze dne 30. března 1920 povolila. Stavba mostu byla však zahájena až v roce 1924, a to především kvůli obtížím se zajištěním financování celého projektu. Stavební náklad činil 1 400 000 Kč a hradil jej křivoklátský okres za přispění státu a země. Projekt mostu vypracoval Ing. Josef Hart a stavbu provedl Ing. Emil Štěrba z Berouna. Železobetonový most s třemi poli má délku 144 metrů a šířku 6,40 metrů. Do středu mostu v oblasti zábradlí byla vsazena černá mramorová deska s názvem „Masarykův most“ a se základními informacemi o stavbě. Ta byla dokončena v listopadu 1925 a slavnostní předání mostu veřejnosti se konalo 6. prosince 1925. Ze slavnosti byl zaslán pozdravný telegram prezidentu Masarykovi.

 

V roce 1933 bylo na mostě zavedeno elektrické osvětlení. Ačkoliv byl most v roce 1994 důkladně rekonstruován, jeho současný stav kvůli přetěžování nákladními auty nevyhovuje. Zastupitelstvo Zbečna proto v roce 2019 rozhodlo o jeho rozsáhlé opravě. K rekonstrukci se bude moci přistoupit nejdříve v roce 2021. Památku prvního československého prezidenta, jehož venkovské sídlo zámek Lány leželo nedaleko, připomíná ve Zbečně ještě Masarykova vyhlídka, odkud je výhled na malebné údolí Berounky s částí obce včetně Masarykova mostu. Vedle vyhlídky roste památný strom, tzv. Masarykova babyka.        

 

[autor: Svatopluk Herc, fotografie: Svatopluk Herc, Jitka Jindřišková]