Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Krompach

Busta T. G. Masaryka

Osobu prvního českoslovanského prezidenta se rozhodla připomenout stavbou pomníku i severočeská obec Krompach. Za celou iniciativou stála v roce 1948 místní osvětová komise a příslušníci finanční stráže.

 

Autorem busty byl sochař Josef Fojtík, který měl v Krompachu chalupu a bustu obci daroval. Zároveň stál i za návrhem jejího umístnění vedle Lípy svobody a celkových pozemních úprav. Jako datum odhalení pomníku byl určen 28. říjen 1948. Příprava slavnostního programu byla svěřena místní osvětové radě. Pomník se skládal ze štíhlého betonového hranolu, na němž byla umístěna busta T. G. Masaryka. Prostor kolem byl parkově upraven a oddělen od silnice dřevěným plůtkem natřeným v národních barvách. Umístění busty bylo schváleno místní organizaci KSČ v Krompachu i Okresním národním výborem v Jablonném v Podještědí.

 

Slavnostního odhalení pomníku se účastnili zástupci okresního i místního národního výboru. Při slavnosti účinkoval též pěvecký spolek z Jablonného a také žáci místní krompašské školy. Po odhalení pomníku a ukončení slavnosti proběhla přehlídka uniformovaných složek Sboru národní bezpečnosti, Finanční stráže a hasičů.

 

Masarykova busta zmizela z pomníku údajně ještě v roce 1948. Měla být odstraněna příslušníky pohraniční stráže a na své původní místo se její kopie vrátila až 28. října 2017 z iniciativy obecního úřadu a vnoučat sochaře Josefa Fojtíka.

 

[text podle článku: Jaroslav Beneš, Zapomenutý pomník T. G. Masaryka v Krompachu, Bezděz 19/2010, s. 201-203.]