Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Pomník svobody, Hoštice-Heroltice

Pomník svobody, Hoštice-Heroltice

Hoštice-Heroltice

Návštěva T. G. Masaryka

Prezident T. G. Masaryk navštívil obec 23. června 1928, krátce během své cesty do Kroměříže, kdy se s doprovodem zastavil a podepsal se do pamětní knihy obce Hoštice.

 

Přes obec taky několikrát projížděl vlakem. Jeho první cestu 23. 6. 1924 zaznamenala i pamětní kniha obce:

 "Dne 23. června 1924 se žactvo s učitelským sborem, jakož i hasičstvo i obecenstvo (Sokoli v Ivanovicích) zúčastnili vítání p. presidenta na zdejší zastávce. Zastávka pěkně ozdobena věnci i prapory. Kromě zdejší školy bylo nařízeno dostaviti se k uvítání škole v Topolanech, dobrovolně pak přišlo žactvo s učitelským sborem z Vážan, k němuž se připojili někteří žáci z Mor. Prus. Vlak projížděl zastávkou volněji, takže všichni mohli p. presidenta dobře viděti, jak kynul k poděkování svým milým vlídným způsobem. Žactvo stálo na vyvýšené hrázi, občanstvo na peróně."

Dále projížděl T. G. Masaryk přes obec vlakem při cestě z Kroměříže do Brna dne 31. 8. 1929, stejně jako 5. 7. 1930 při cestě na Těšínsko.

 

V obci se nachází i pomník obětem první světové války, na kterém jsou malé reliéfní podoby T. G. Masaryka a E. Beneše. Pomník nebyl nikdy zničen ani odstraněn. Zajímavostí je také, že na budově školy, která stojí vedle pomníku, byla do roku 1990 pamětní deska K. Gottwalda. Ten navštěvoval zdejší školu a podle některých zdrojů se v obci i narodil. Odkaz na tyto osobnosti tak dlouhá léta koexistoval jeden vedle druhého.  

 

[autor: Jan Knápek, fotografie: Jan Knápek]