Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Vysoké Mýto

Návštěva T. G. Masaryka

Prezident Masaryk navštívil město 9. července 1929 v rámci své cesty do Chocně, Litomyšle a Svitav.  T. G. Masaryka doprovázel i předseda vlády a ministr národní obrany František Udržal. Z Prahy odjížděli na svou cestu z Wilsonova nádraží v 8:00 běžným rychlíkem. Chocni, odkud delegace pokračovala automobily, se k nim připojil ministr vnitra Jan Černý.

 

Na hranicích Vysokého Mýta přivítala prezidenta Masaryka čestná eskorta 9. jezdeckého pluku a doprovodila ho vyzdobenými ulicemi plnými lidí. Na náměstí vyslechl hlášení zástupců armády a pozdravil i 30. pěší pluk Aloise Jiráska. Následně byl T. G. Masaryk uvítán starostou města, zástupcem okresu i starosty okolních venkovských obcí. Ve své řeči vyzdvihl statečnost vojáků 30. pluku, kteří se bili za život a obranu mladé republiky.   

 

Následně se podepsal do pamětní městské knihy. U pomníku Třicátníků uctil památku těch, kteří v roce 1919 padli v bojích o Slovensko. V důstojnické Besedě jezdeckého pluku poobědval a přijal první výtisk pamětní knihy Třicátníci vydané k příležitosti slavnostního odhalení pomníku v těchto dnech.  

 

Ve 14:00 odjel prezident Masaryk se svým doprovodem do Litomyšle. Z návštěvy prezidenta se dochoval i krátký dokumentární film, který se nachází ve sbírkách Národního filmového archivu.  

 

[autor: Aleš Moravec, fotografie: Aleš Moravec]