Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Litomyšl

Návštěva T. G. Masaryka

Prezident Masaryk navštívil město 9. července 1929 v rámci své cesty z Chocně do Svitav.  T. G. Masaryka doprovázel i předseda vlády a ministr národní obrany František Udržal. Z Prahy odjížděli z Wilsonova nádraží v 8:00 běžným rychlíkem. V Chocni, odkud delegace pokračovala automobily, se k nim připojil ministr vnitra Jan Černý. Do Litomyšle dorazil prezident s doprovodem kolem 15:00 z Vysokého Mýta.

 

Město bylo slavnostně vyzdobeno a na jeho hranicích čekala na prezidenta čestná eskadrona jízdy. Vjezd do vnitřního města zdobila slavobrána se zlatým městským znakem. Na prostranství před Smetanovým domem očekávali prezidenta členové městské rady, členové okresního zastupitelstva a starostové venkovských obcí. Starosta Litomyšle František Lašek pronesl slavnostní řeč a uvítal prezidenta. Za české členy okresního zastupitelství uvítal prezidenta statkář Čapek, za německé rolník Demel z Opatova, který poukázal na dobré soužití v regionu.

 

Po uvítání T. G. Masaryk odpověděl na přivítání zástupu česky a německy a s doprovodem odešel na obhlídku novostavby Zemské odborné školy. V její slavnostní síni ho vítal litomyšlský pěvecký spolek Vlastimil – Smetanovo věno. T. G. Masaryk navštívil ještě připravenou výstavu a prošel se ulicemi města a prohlédl si významné budovy. U rodné světničky Bedřicha Smetany se setkal s bývalým gymnaziálním ředitelem Květovským a notářem Ruthem, kteří byli stejně jako on členy Akademického spolku ve Vídni.  Od notáře Rutha obdržel darem almanach tohoto spolku z roku 1877, do kterého přispěl článkem o pokroku a vývoji osvěty. Ve Smetanově rodné světnici očekával a provedl prezidenta Masaryka profesor Zdeněk Nejedlý. V budově městské spořitelny byl průvod pohoštěn a následně pokračoval v cestě do Svitav.

 

[autor: Jakub Štofaník]