Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Svitavy

Návštěva T. G. Masaryka

Prezident Masaryk navštívil město 9. července 1929.  T. G. Masaryka doprovázel předseda vlády a ministr národní obrany František Udržal. Z Prahy odjížděli z Wilsonova nádraží v 8:00 běžným rychlíkem. V Chocni, odkud delegace pokračovala automobily, se k nim připojil ministr vnitra Jan Černý. Na programu prezidentské cesty ve stejný den byly i návštěvy ve Vysokém Mýtě a v Litomyšli.

 

Ve Svitavách se průvod ubíral slavnostně vyzdobenými ulicemi až k náměstí, kde byla vybudována tribuna obklopená prapory německých spolků. T. G. Masaryka přivítal okresní hejtman z Moravské Třebové dr. Hovůrka a četnický velitel Matas. Německy k němu promluvil starosta Svitav Karel Lick. Prezident Masaryk se následně pozdravil s významnými osobnostmi města a krátce se zastavil v nadační budově a knihovně založené svitavským občanem Osvaldem Ottendorfem, který se po emigraci do USA vypracoval na zámožného podnikatele a nakladatele. Kolem 18:00 odjel prezident Masaryk i s doprovodem vlakem do Prahy.

 

Na počest této návštěvy byl v roce 2018 u příležitosti stého výročí vzniku Československa na svitavském náměstí odhalen malý pomník. Představuje otevřenou knihu s náznakem listů a reprodukcí podpisu T. G. Masaryka položenou na 120 centimetrů vysokém podstavci. Autorem pomníku je umělecký kovorytec Martin Horký.    

 

[autor: Jakub Štofaník]