Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

King's College

King's College

King's College

King's College

Londýn – Kingʼs College

Působení T. G. Masaryka na univerzitě

V červnu 1915 byl Masaryk osloven rektorem Londýnské univerzity Ronaldem Burrowsem, zda by nechtěl přednášet na nově zřizované škole, která měla být zaměřena na slovanskou problematiku.

 

Důvodem pro založení Školy slovanských studií na Kingʼs College Londýnské univerzity byl zvýšený zájem o slovanský svět podpořený vyhlášením války Srbsku. Po napadení Belgie Německem se obecně upřela pozornost k problematice malých národů. Nejvíce se ve zřízení školy angažoval historik R. W. Seton-Watson. Masaryk svou přednáškou The Problem of Small Nations in the European Crisis zahájil 19. října 1916 činnost Školy slovanských studií. V zaplněné historické Great Hall analyzoval důvody soudobé krize a dospěl k závěru, že pokud má mít tato válka smysl, může jím být jen osvobození malých národů ohrožených výbojností Německa a jeho úsilím ovládnout Asii.

 

Přednáška zvýšila zájem o Masaryka v odborných kruzích, krátkou zprávu o ní přinesly přední anglické noviny. Masaryk o tom napsal Edvardu Benešovi: „profesura na univerzitě lépe působí, než jsem myslil. Nelituji, že jsem vzal. Rázem jsem byl doporučen všem; listy, jež dostávám, tomu svědectvím. Nabídky pro spisy a překlady.“

 

[autorka: Dagmar Hájková, fotografie: ÚTGM, Dagmar Hájková]