Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Historická podoba hotelu Weimar, Rotterdam

Historická podoba hotelu Weimar, Rotterdam

Pomník T. G. Masaryka, 2015

Pomník T. G. Masaryka, 2015

Pomník T. G. Masaryka, 2015

Pomník T. G. Masaryka, 2015

Rotterdam

Návštěvy T. G. Masaryka, pomník

Na počátku první světové války, v září a v říjnu 1914, Masaryk dvakrát navštívil Rotterdam v tehdy neutrálním Nizozemsku. Snažil se získat potřebné informace o mezinárodní konstelaci a válečných cílech a plánech mocností Dohody.

 

Na první cestu se vydal 12. 9. 1914. Doprovázel svou švagrovou Esperanzu Garriguovou, navracející se do Spojených států, k lodi do Rotterdamu. Od 14. do 24. 9. byl ubytován v rotterdamském hotelu „Weimar“. Zejména usiloval o setkání s britským novinářem Henry Wickhamem Steedem, jenž patřil k nejinformovanějším žurnalistům a měl kontakty v nejvyšších politických kruzích. K tomu však nedošlo, protože Masarykovy listy adresované do Anglie přišly kvůli válečné cenzuře pozdě.

 

Další Masarykova návštěva Rotterdamu (opět s ubytováním v hotelu „Weimar“) se uskutečnila ve dnech 14.28. 10. 1914. Místo Wickhama Steeda, zaneprázdněného prací v novinách, přijel za Masarykem britský historik R. W. Seton-Watson. Jejich setkání představovalo jedno z přelomových v této fázi války. Na základě vzájemných diskusí vypracoval pak Seton-Watson memorandum The Future of Bohemia (Budoucnost Čech), které analyzovalo válečnou situaci, vysvětlovalo pozici českého národa a předložilo maximální program předpokládaného budoucího nezávislého českého státu (království), podmíněného porážkou Německa. Během tohoto pobytu Masaryk navštívil také Amsterdam, hrob J. A. Komenského v Naardenu a Haag, kde si vyzvedl peněžní zásilku, kterou dostal od českoamerických krajanů a amerického průmyslníka a mecenáše Charlese Crana na podporu své zamýšlené odbojové činnosti.

 

V pokoji č. 106 hotelu „Weimar“, ve kterém Masaryk při obou svých pobytech bydlel, byl v meziválečném období umístěn jeho portrét. V květnu 1940 byl hotel zcela zničen při německém leteckém útoku. V říjnu 2015 byl nedaleko místa, kde stála jeho budova, odhalen pomník, připomínající Masarykovy pobyty. Má podobu sloupu, na kterém je podobizna T. G. Masaryka, pod níž je umístěn informační text v holandštině, češtině, slovenštině a angličtině:

 

Až do bombardování v květnu 1940 stále  na protejším břehu hotel Weimar. Právě v něm v říjnu 1914 formuloval filozof a politik T. G. Masaryk svou představu uspořádání střední Evropy. Ta byla dále předložena zástupcům Dohody. Masarykova vize se naplnila a po první světové válce vznikla Československá republika. V letech 1918–1935 byl T. G. Masaryk jejím prvním prezidentem.“

 

Vrchol pomníku tvoří mapa meziválečného Československa. Návštěvník se může podívat kukátkem na protější břeh a uvidí historický pohled na hotel Weimar. O realizaci pomníku se zasloužili bývalý velvyslanec Nizozemského království v ČR Jan Henneman a spisovatel Pieter Goedhart; navrhl jej Hans Citroen a vyrobila slévárna HVH v Horní Kalné. Masarykovy pobyty v Nizozemí po roce 1989 zpopularizoval Gert Andeweg.

 

[autorka: Dagmar Hájková, fotografie: Dagmar Hájková]