Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

T. G. Masaryk se spisovatelem Gorkým, Capri srpen 1913

T. G. Masaryk se spisovatelem Gorkým, Capri srpen 1913

T. G. Masaryk s českým sochařem Vojtou Sapíkem

T. G. Masaryk s českým sochařem Vojtou Sapíkem

Capri - 1913

Cesta T. G. Masaryka

Na cestu do Itálie se T. G. Masaryk vydal v létě 1913 po nemoci, aby se zotavil. Doprovázela ho dcera Alice. Ubytovali se v hotelu Royal. Jeho majitel byl Václav Kosina, sběratel antického umění, který své sbírky později daroval Zemskému muzeu v Praze. Kromě odpočinku, pobytu u moře a výletů (s Alicí podnikli výlet do Říma, kde je provázel student klasické filologie Vasil Škrach) se T. G. Masaryk věnoval práci na spise Rusko a Evropa.

 

Denně chodili spolu s Alicí plavat na pláž v zálivu Marina Piccola na jižním břehu ostrova. Společně se vydali i na rybolov s tamními rybáři. Jeden z nočních rybolovů působivě popsala Alice ve svých vzpomínkách:

 

Jednou jsme vyjeli s rybáři na lov. Noc byla dost jasná, postavy rybářů, pevné a mrštné, se odrážely jako siluety od nepoznatelně světlejší hladiny moře.

Pesce cano! Žralok! Zvolal vzrušeně mladý hoch.

Na lodici vyvrcholilo napětí, když obluda zlostně podplula loď. Čím je na horách slovenské Fatry pastýřům-valachům medvěd, tím je italským rybářům žralok.“   

 

Během pobytu se setkávali se sochařem Vojtěchem Sapíkem, který pobýval v Itálii a tehdy také portrétoval Gorkého. Právě Sapík seznámil T. G. Masaryka s Maximem Gorkým, který se na Capri léčil od října 1906 z tuberkulózy. Jejich společné rozhovory se věnovaly hlavně literatuře. 

 

[text podle: Masaryková, Alice G. Dětství a mládí: vzpomínky a myšlenky. Vyd. 2. Praha: Ústav T.G. Masaryka, 1994, fotografie: ÚTGM]