Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Památní deska na pobyt T. G. Masaryka

Památní deska na pobyt T. G. Masaryka

Bad Schandau

Pobyty rodiny T. G. Masaryka

V lázeňském městečku a oblíbeném letovisku Bad Schandau / Žandov v Sasku, rozkládajícím se podél Labe nedaleko německo-české hranice, pobývala Masarykova rodina celkem čtyřikrát – v roce 1902, 1908, 1910 a 1914. Několikatýdenní letní prázdninové pobyty vždy trávila ve vile Poliwania na Badallee číslo 15 majitelky Herminy Arnoldové. Dům v lázeňském stromořadí měl zahradu a v ní besídku s jídelnou, v níž se rodina setkávala. Ubytována byla v prvním patře a přízemí sloužilo jako pracovna jen Masarykovi.

 

Masaryk se v Bad Schandau neformálně setkával s různými osobnostmi německého kulturního života a v letech 1908 a 1910 zde pracoval především na svém spise Rusko a Evropa, v létě 1910 se tu zřejmě setkal i s jenským nakladatelem Eugenem Diederichsem, který dva svazky „sociologických skic“ v roce 1913 vydal. Letní pobyt v roce 1910 Masaryk také na čtyři dny přerušil a 6. až 9. srpna se vydal i s manželkou Charlottou na pátý světový kongres Volného křesťanství a pokroku, na němž přednášel na téma Alkoholismus ve světle etiky a náboženství.

 

Při posledním z pobytů zde Masarykovy zastihlo vypuknutí první světové války. Kvůli mobilizaci nemohli hned odjet domů, protože dráhy byly rezervovány pro přesuny vojska, a do Prahy se vrátili až 10. 8. 1914. V těchto dnech sledoval T. G. Masaryk v Drážďanech a jiných saských městech průběh mobilizace německé armády a po svém návratu do vlasti jej srovnával s průběhem mobilizace v Rakousku (viz zmínku ve spise Světová revoluce). V Bad Schandau v té době napsal též úvahu Válka, kterou odtud odeslal k otištění do Naší doby a Času.

                                                                                                                      

[autor: Josef Tomeš, s využitím publikace Stanislav Polák: T. G. Masaryk. Za ideálem a pravdou, sv. 4, Praha: ÚTGM, 2005, fotografie: Michaela Krupičková]