Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Petrohrad

Návštěvy T. G. Masaryka před první světovou válkou

T. G. Masaryk navštívil Petrohrad před rokem 1914 dvakrát, v letech 1887 a 1910 během své první a třetí cesty do Ruska. Poprvé přijel do hlavního města carského Ruska 1. dubna 1887 vlakem z Varšavy. V Petrohradě pobyl asi měsíc a pak cestoval dál do Moskvy a Kyjeva. Během svého pobytu bydlel nedaleko univerzitní knihovny v ulici Malaja Morskaja 16. Plánoval se také zdokonalovat v ruštině a za tímto účelem k němu měl každý den docházet ruský student na hodiny konverzace. Samotný pobyt pomáhal Masarykovi zařídit jeho přítel filozof Ernst L. Radlov.

 

Na jaře 1887 přichází T. G. Masaryk do Ruska po přestálých bojích v celospolečenské aféře týkající se pravosti Rukopisu královédvorského a zelenohorského, v jejímž průběhu se ocitl v izolaci části domácího pražského a univerzitního prostředí. Jeho cestu tak můžeme vnímat jako jistou formu úniku a pokusu o navázání nových kontaktů. Masaryk se v Petrohradě koncentroval na studium a setkal se s mnoha ruskými intelektuály a politiky. V dubnu 1887 to byl ruský historik a slavista Vladimír I. Lamanskij, který byl dobře obeznámen s českými poměry a politikou. S Masarykem souzněl i v pohledu na Rukopisy, ale byl mnohem kritičtější k politické integritě Čechů v rámci slovanského světa. Českou budoucnost viděl Lamanskij v užším provázání s Německem. Masaryk mu následně oponoval v článku Slovanská západní otázka a v diskusi probíhající v časopisu Čas v roce 1888. 

 

O návštěvě Petrohradu z roku 1910 máme přesnější informace. 28. března přijíždí do Petrohradu z Varšavy a ubytoval se v Hotelu Dagmar v blízkosti knihovny. Setkal se s Radlovem, historikem a sociologem N. I. Karejevem, mnohými dalšími univerzitními profesory, studenty a novináři. 7. dubna odjíždí do Moskvy

 

[autor: Vratislav Doubek, fotgrafie: Vratislav Doubek]

 

Dokument o cestě T. G. Masaryka do Ruska v roce 1910

Dokument o cestě T. G. Masaryka do Ruska v roce 1910

Dokument o cestě T. G. Masaryka do Ruska v roce 1910

Dokument o cestě T. G. Masaryka do Ruska v roce 1910