Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Dokument o cestě T. G. Masaryka do Ruska v roce 1910

Dokument o cestě T. G. Masaryka do Ruska v roce 1910

Moskva

Návštěvy T. G. Masaryka před první světovou válkou

Do Moskvy T. G. Masaryk poprvé přijel koncem dubna 1887 po měsíci stráveném v Petrohradě. Hlavním zážitkem moskevského pobytu bylo nepochybně setkání s Lvem N. Tolstým. Došlo k němu 1. května (19. dubna podle tehdy platného ruského kalendáře). Setkání proběhlo v Tolstého moskevském domě v ulici Dolgij Chamovničeskij pereulok 21 (dnes Ulica Lva Tolstogo), bylo poměrně dlouhé od 18.30 do 00.30. Mladý Masaryk byl za možnost setkání s originálním myslitelem velice vděčen. Své bezprostřední dojmy si obratem zaznamenal.

 

V zápiscích ze setkání se objevuje i jeho popis L. N. Tolstého: „Oči milejší, nežli na nynějších fotogr[afiích]. Dojem milého člověka. … V modré rubašce. … Kouří (nemnoho) cigarety. Že zaňat mnohými a velikými myšlénkami, vidno i z toho, že nestará se o obyčejné věci (zapomíná n. př. [se] představiti, za chvíli zpozoruje, opraví, atp.). … Jeho hlavní zásadou, co je život. To každý musí poznati a všecko jednání k tomu spravovati.” Hlavním tématem jejich rozhovoru měly být otázky náboženství a víry. Šlo o bezprostřední a inspirativní setkáni pro oba filozoficky uvažující muže. I na jeho základě se Masarykovi dostalo pozvání na Tolstého usedlost v Jasné Poljaně, kam z Moskvy odjel 9. 5.  

 

Druhá Masarykova návštěva Moskvy se uskutečnila v březnu 1888. Přes Varšavu, tentokrát bez zastávky v Petrohradě, dojel Masaryk do Moskvy kolem 20. března 1888. Ve městě pobyl několik týdnů, během této doby se znovu setkal s Tolstým. Odtud plánoval pokračovat dál na jih, do Charkova a Oděsy.

 

V roce 1910 přijel do Moskvy 8. dubna ráno v 8.00 vlakem z Petrohradu. V doprovodu přátel projel město, navštívil muzeum Dostojevského a Tolstého. Večer navštívil setkání Slovanské společnosti kultur. Další den již Masaryk cestoval do Tuly, aby se v Jasné Poljaně potkal s Tolstým.

 

 [autor: Vratislav Doubek, fotgrafie: Vratislav Doubek]