Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Jasná Poljana

Setkání s Lvem N. Tolstým

Masarykův zájem o ruskou literaturu a cesty do carského Ruska motivovala především osobnost spisovatele realistického vidění a jemné psychologické kresby Lva Nikolajeviče Tolstého, důležitá byla pro Masaryka i autorova společenská angažovanost. 

K navázání kontaktů s významným spisovatelem Masarykovi pomohl filozof a literární kritik Nikolaj N. Strachov. První setkání proběhlo během Masarykovy první cesty do Ruska na jaře 1887, konkrétně 1. května (19. dubna podle tehdy platného ruského kalendáře), a to nikoli v Tolstého usedlosti v Jasné Poljaně, ale v Moskvě. Během rozhovoru v Moskvě Tolstoj pozval Masaryka do Jasné Poljany, ten pozvání přijal a pobýval zde od 10. do 13. května 1887 (28.–30. dubna dle ruského kalendáře).

 

Zápisky z tohoto setkání (uloženy v AÚTGM, f. T. G. Masaryk, Rusko a Evropa, K 9, sl. 48-1) mají poměrně praktický ráz, rozhovor byl opět dlouhý, ale v širší společnosti, a tak se Masaryk více soustředil na postřehy o každodenním životě na Tolstého usedlosti, které nepostrádají jistý sarkasmus k sedlácké póze Tolstého, všímají si nezájmu a nepraktičnosti ve správě, ale i přehlížení bídy a bezmoci těch, kteří žili v spisovatelově bezprostředním sousedství. Právě toto setkání Masarykovi utkvělo a své postřehy bude opakovaně tradovat a parafrázovat ještě po letech.

 

S Tolstým se Masaryk setkal ještě v březnu 1888 v Moskvě a naposledy v Jasné Poljaně v roce 1910. Masaryk tam strávil na Tolstého pozvání dva dny, 11. a 12. duben 1910. Jejich rozhovory se měly věnovat opět filozofickým a etickým otázkám (hlavně filozofům Immanuelu Kantovi a Arthuru Schopenhauerovi). Masaryk se tu setkal i s Dušanem Makovickým, slovenským lékařem, který od roku 1904 působil jako Tolstého osobní lékař. 12. dubna 1910 odjel T. G. Masaryk z Jasné Poljany do Kyjeva.

 

Spisovatel zemřel 7. listopadu téhož roku, Masaryk mu věnoval delší nekrolog jednak v češtině v Čase (22. 11.), jednak v němčině v deníku Die Zeit (24. 11.), během svého života o něm napsal řadu dalších textů. V prosinci 1910 o svých setkáních se spisovatelem a významu jeho díla přednášel několika stovkám posluchačů ve vídeňské Uranii.

 

[autor: Vratislav Doubek, fotografie: ÚTGM]