Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Heršpice

Přestup TGM do reformované evang. církve

Obec na jižní Moravě, v okrese Vyškov, 6 km jihovýchodně od Slavkova; 830 obyvatel. První písemné záznamy pocházejí ze 13. století. Na katastrálním území obce se nachází zaniklá středověká osada Konůvky. V 16. století patřili zdejší obyvatelé k horlivým stoupencům Jednoty bratrské, po nástupu protireformace ve 20. letech 17. století se tady mnoho tajných protestantů scházelo v nedalekém „modlitebném údolí“. Po vyhlášení tolerančního patentu roku 1781 místní evangelíci znovu aktivizovali; po desetiletí se sdružovali v klobouckém sboru a teprve roku 1870 si zřídili samostatný sbor a v letech 1864–1870 vybudovali vlastní kostel. V tomto kostele přestoupil T. G. Masaryk 31. 8. 1880 (u faráře Oskara Opočenského) do reformované evangelické církve.

 

[autor Josef Tomeš, převzato z připravované Encyklopedie života a díla T. G. Masaryka, MÚA]