Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Bobrujsk

Návštěva T. G. Masaryka

Město v dnešním Bělorusku navštívil T. G. Masaryk během svého pobytu v Rusku (1917–1918) dne 27. (14.) července 1917. Jeho cílem byla návštěva náhradního bataliónu čs. legionářů, který ho nadšeně uvítal sešikován v plném počtu na náměstí. Město navštívil v doprovodu generálního sekretáře odbočky Československé národní rady Jiřího Klecandy. Z Bobrujska odjel Masaryk do Kyjeva.   

 

[autor: Vratislav Doubek]