Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Památník bitvy u Zborova, Zborov

Památník bitvy u Zborova, Zborov

Kyjev

Pobyt T. G. Masaryka 1917/1918

Město na Dněpru bylo další z významných zastávek během Masarykových cest po Rusku za první světové války. Pobýval v něm podobně jako v Moskvě a Petrohradě opakovaně. Poprvé do města dojel po návštěvě Bobrujsku 28. (15.) července 1917. V doprovodu Jiřího Klecandy se ubytoval v bytě lékaře dr. Girsy. V následujících dnech navštívil Cyrilomethodějský a sedmý zemský lazaret, kde se léčili vojáci zranění u Zborova, poté se zúčastnil setkání krajanských spolků a veřejné manifestace na nádvoří kyjevské univerzity. Kyjev byl v dané době důležitým centrem ukrajinských, polských ale i československých národních proudů.

 

Odtud T. G. Masaryk vyjížděl do táboru legionářů v městečku Boryspoli a zajateckého tábora v Darnyci, která je dnes částí Kyjeva, na levém břehu Dněpru. V druhé polovině srpna (17.–21.) podnikl z Kyjeva cestu na západ, kde navštívil vojenské ležení v lokalitách Polonne, Berezna a Novoselice. Jeho cesty a vystoupení měly u vojáků značný ohlas. Potvrzovaly tak obraz Masaryka jako politického vůdce československého hnutí.

 

24. srpna odjel Masaryk z Kyjeva do Moskvy. Kyjevem v následujících měsících ještě dvakrát projížděl cestou k jednání v rumunském pohraničním městě Jassy a zpět do Petrohradu. Koncem října 1917 měl T. G. Masaryk v Kyjevě další přednášky: 21. října vystoupil v sálu Kupečeskogo sobranija a 28. října přednesl řeč před československými důstojníky, na ni navázal i 2. listopadu před odjezdem do Moskvy velkou programovou přednáškou.

 

Po nepokojích spojených s říjnovou revolucí v Petrohradě a Moskvě se T. G. Masaryk uchýlil na několik měsíců do Kyjeva. Trávil tu tak čas od půlky listopadu 1917 do 21. února 1918, kdy odjel do Moskvy. Ze začátku bydlel Masaryk v hotelu, pak se kvůli bezpečnosti přestěhoval do budovy sanatoria. Z Kyjeva během zimních měsíců neodcházel. Zúčastňoval se tu na schůzích odbočky Československé národní rady, přednášel vojákům nebo se věnoval psaní a redakci svých prací (Nová Evropa). V Kyjevě zažil vyhlášení nezávislosti Ukrajinské lidové republiky a pak i převzetí moci bolševiky v únoru 1918.

 

[autor: Vratislav Doubek, fotografie: Jana Malínská]