Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Praha – Hradčany

Nerealizovaný pomník T. G. Masaryka

Po smrti T. G. Masaryka v roce 1937 byla vypsána soutěž na jeho pomník v blízkosti Pražského hradu. Vítězný návrh od architekta Jaroslava Fragnera a sochaře Vincence Makovského počítal s vytvořením rozlehlého náměstí v návaznosti na velkou přehlídkovou třídu na Mariánských hradbách. Návrh počítal s demolicí hradní jízdárny, čímž měl vzniknout rozsáhlý prostor pro shromažďování a komunikaci občanů s Hradem.

 

Porota soutěže zboření barokní jízdárny odmítla, uznala však klady koncepce autorského dua a vyzvala Radu hl. města Prahy, aby vypsala druhou část soutěže na pomník T. G. Masaryka v místě, které vymezil jeho vítězný návrh. Druhá soutěžní přehlídka byla uzavřena 7. března 1938. Fragner a Makovský v novém návrhu nepočítali se zbořením jízdárny a do prostoru umístili rozsáhlé sousoší Masaryka neseného významnými osobnostmi československých dějin. Celý záměr i s ohledem na vnitrostátní turbulence, mezinárodní situaci a vývoj po mnichovské dohodě nebyl realizován.  

 

[text vytvořen na základě publikace: Halata, Martin et al. Po stopách TGM na Pražském hradě. Praha: 2018.]