Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Ústav M. R. štefánika

Ústav M. R. štefánika

Busta T. G. Masaryka, Martin

Busta T. G. Masaryka, Martin

Martin

Návšteva v roku 1926 a busta T. G. Masaryka

29. augusta 1926 sa prezident Masaryk zúčastnil v Martine druhého dňa národných slávností. Do Martina prišiel krátko pred pol desiatou hodinou z Bystričky, kde bol ubytovaný. Jeho nabitý program začal otvorením novej budovy Matice slovenskej, postavenej architektom Jánom Palkovičom v novej martinskej štvrti. Pred budovou ho už očakával ministerský predseda Černý, ministri, zástupcovia mesta, armády a početné zástupy. Slávnostné otvorenie zahájili fanfáry z Libuše. Masaryka pozdravil predseda Matice, biskup, Marián Blaha. Nasledovali ďalšie príhovory. Masarykova reč vyzvala k jednote a napredovaniu v rozvoji spoločnosti: „Svoboda se uchrání plněním zákonů  a vzájemnou úctou stran i jednotlivců. Je nám třeba společného usilování všech čestných a schopných lidí. Vím, že v politice nemohou být všecky hlavy pod jedním kloboukem, avšak různosti přesvědčení nesmí se zvrhnouti v boj poškozující stát a národ. Pověděl bych to krásným slovenským příslovím: Viacej božej milosti ako ľudskej zlosti.“ (Lidové noviny, 30. 8. 1926)

 

Po otvorení budovy Matice slovenskej nasledovalo odhalenie pomníka Svetozára Hurbana Vajanského od sochára Františka Uprku. Vajanský bol zobrazený v antickom rúchu, ovenčený vavrínom. Reč pri pomníku predniesol minister Juraj Slávik, ktorý v nej spomenul aj na komplikovaný vzťah Vajanského a Masaryka.     

 

Popoludní 29. augusta 1926 sa T. G. Masaryk ešte zúčastnil otvorenia Ústavu M. R. Štefánika pre vzdelávanie sociálnych a zdravotných pracovníčok a učiteliek ženských odborných škôl. Cieľom tejto inštitúcie bolo pripravovať absolventky ošetrovateľstva a zdravotnej starostlivosti pre stanice Červeného kríža. O vznik ústavu sa výrazne zaslúžila Alice Masaryková a predsedníčka Živeny Elena Maróthy-Šoltésová. Odborným garantom bol školský radca František Mareš, dovtedajší riaditeľ podobnej inštitúcie v Brne. Budova ústavu bola postavená podľa návrhu architektov Dušana Jurkoviča a Jana Pacla. V jej záhrade bola umiestnená busta T. G. Masaryka. Jej autorom bol český sochár Josef Mařatka. Oproti Masarykovej buste bola umiestnená busta M. R. Štefánika. Busty boli niekedy po roku 1948 odstránené, napovedá o tom článok v časopise Život Turca z 21. júna 1968. Ten informuje, že 4. mája bola na Strednej zdravotníckej škole zorganizovaná slávnosť, pri ktorej sa obe busty vrátili na svoje podstavce v záhrade školy.

 

[autori: Jakub Štofaník, Hana Zelinová, fotografie: Jakub Štofaník, ÚTGM]

 

Pamätná doska pri vstupe do Ústavu M. R. Štefánika

Pamätná doska pri vstupe do Ústavu M. R. Štefánika

Návšteva T. G. Masaryka, Martin, 1926

Návšteva T. G. Masaryka, Martin, 1926