Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Veľké Berezné

Busta T. G. Masaryka

V meste v Zakarpatskej oblasti na dnešnej Ukrajine bol v medzivojnovom období umiestený pomník T. G. Masaryka. Na kamennom podstavci stála busta T. G. Masaryka od sochárky Oleny Mondičovej. Po Viedenskej arbitráži v novembri roku 1938 bolo územie obsadené Maďarskom a pomník musel byť odstránený. Postihol ho podobný osud ako dielo rovnakej autorky v Užhorode. Busta bola roztavená a kamenný podstavec skončil v rieke Uh.

 

Na zničený pomník dnes odkazuje pamätná tabuľa, ktorá bola odhalená 19. mája 2011 z iniciatívy krajanského spolku Klub T. G. Masaryka.

 

[autor: Jakub Štofaník]