Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Rachov

Pomník T. G. Masaryka

Horské mesto v Zakarpatskej oblasti na dnešnej Ukrajine zdobil od roku 1932 pomník T. G. Masaryka. Na podstavci bola umiestnená kamenná polopostava prezidenta Masaryka. Po Viedenskej arbitráži v novembri roku 1938 bolo územie obsadené Maďarskom a pomník musel byť odstránený. Je dosť pravdepodobné, že sa jednalo na najvýchodnejšie miesto Československa, kde bola umiestnená socha T. G. Masaryka.

 

[autor: Jakub Štofaník]