Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Prezidentský salónek

Prezidentský salónek

Praha – Masarykovo nádraží

Socha a busta T. G Masaryka

Na dnešním Masarykově (dříve Státním, resp. Ferdinandově) nádraží byl zahájen provoz v roce 1845. Končila jím jedna z větví Severní dráhy císaře Ferdinanda budované od roku 1837 z Vídně přes Olomouc až do haličské Bochnie. Pro pohodlí panovníka při čekání na vlak byl v budově pražského nádraží dodatečně v letech 1873 až 1874 zřízen salónek, který panovníkovi sloužil nejen jako luxusní čekárna, ale i jako místo možného občerstvení, odpočinutí, umytí po cestě, popřípadě pro přijetí deputací městské samosprávy apod. Salónek měl dva vchody, jeden přímo z perónu, druhý pak vedl do Hybernské ulice, kde bývaly přistaveny kočáry pro cestu do města. Poprvé císař salónek využil v roce 1876.

 

Po roce 1918 salónek ke stejným účelům využíval i prezident Masaryk při svých cestách vlakem. I z tohoto důvodu zde byla instalována jeho socha od Jana Štursy (1880-1925). Kolem roku 2008 zrekonstruovaný salónek bývá nepravidelně zpřístupňován veřejnosti.

 

Masarykovo jméno neslo samotné nádraží od roku 1919 do roku 1940, pak od konce druhé světové války až do roku 1952. Následně se k názvu Masarykovo nádraží vrátilo 8. března 1990. V nádražní hale je umístěna busta T. G. Masaryka odhalena v roce 1990 za přítomnosti prezidentových vnuček Herberty a Anny Masarykových.

 

[auto: Luboš Velek, fotografie: Luboš Velek]

 

Busta T. G. Masaryka, Masarykovo nádraží

Busta T. G. Masaryka, Masarykovo nádraží

Prezidentský salónek

Prezidentský salónek

Prezidentský salónek, socha T. G. Masaryka

Prezidentský salónek, socha T. G. Masaryka