Masarykův ústav a archiv Akademie věd České republiky - Tomáš Garrigue Masaryk


Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Jáchymov

Návštěvy města a pomník T. G. Masaryka

T. G. Masaryk navštívil město Jáchymov (Sankt Joachimsthal) celkem sedmkrát během svých pobytů v Karlových Varech, ze kterých tudy zajížděl rovněž na nejvyšší vrchol Krušných hor Klínovec. Již na počátku roku 1930 proto vznikl v Jáchymově výbor na postavení pomníku, který měl být odhalen při příležitosti 80. výročí jeho narození. Prostředky na vytvoření pomníku T. G. Masaryka byly získávány prostřednictvím pořádáním nejrůznějších akademií, plesů, tombol a sbírek mezi obyvateli kraje, lázeňskými hosty a místními podniky a spolky.

 

Dne 8. března 1930 byla na veřejném lázeňském domě slavnostně odhalena pamětní deska T. G. Masaryka za hojné účasti pracovníků místních dolů a obyvatel města i celého kraje. Průvodní řeči oslavující hlavu státu jako patrona vznikajících lázní tehdy přednesli v češtině vedoucí lékař Dr. August Pirchan a v němčině vysoký rada okresního úřadu Dr. Georg Loser. Na závěr slavnosti, zahrála hornická kapela československou státní hymnu.


Pomník Tomáše Garrigua Masaryka byl postaven v průběhu roku 1930 na prostranství v sousedství budovy ředitelství lázní v lázeňské čtvrti v jihovýchodní části města Jáchymov. Autorem pomníku byl akademický sochař Ladislav Šaloun z Prahy. Pomník tvořila socha T. G. Masaryka na podstavci. Bronzová figurální plastika představovala prostovlasou postavu prezidenta v nadživotní velikosti s mírně nakročenou pravou nohou, oděnou ve společenském vycházkovém šatu. Základnu sochy tvořila nízká podesta kruhového půdorysu.

 

Náklady na vytvoření pomníku činily 92.000 korun. Slavnostní odhalení pomníku a jeho předání veřejnosti proběhlo dne 24. srpna 1930 pod patronací ministerského předsedy a ministrů zdravotnictví a veřejných prací za velké účasti místních občanů i obyvatel kraje. Doprovodný program zajistila hudba pěšího pluku z Chomutova a letka Leteckého pluku z Chebu.

 

Po připojení pohraničí k nacistickému Německu po roce 1938 byl pomník odstraněn a následně zničen.

 

[heslo vytvořeno na základě textu: Jáchymov - pomník Tomáše Garrigua Masaryka, fotografie: Jakub Štofaník]